O marce:

Ćmielowskie Zakłady Porcelany wytwarzające do dzisiaj porcelanę należą do najstarszej w Polsce grupy fabryk wyrobów ceramicznych. Początki sięgają roku 1790. Datę tę należy uznać za umowną, kiedy to miejscowy garncarz Wojtas zrzeszył wokół siebie kilku kolegów pracujących do tej pory indywidualnie.


Powstała wtedy prymitywna manufaktura, w której dokonany został podział czynności. Należy dodać, że obok typowych garnków glinianych – co robiono w tych stronach od stuleci wytwarzano fajanse. Pełny rozruch wytwórni nastąpił w 1804 r., kiedy to fabryka została oficjalnie zgłoszona.

Jej pierwszym właścicielem i inicjatorem był Hyacynt (Jacek) hr. Małachowski (1804-1830). Zatrudnił on na kierowniczych stanowiskach fachowców spoza Polski, ale załoga podstawowa rekrutowała się z miejscowej ludności. Po śmierci Jacka Małachowskiego (1821 r.) spadkobiercą fabryki została jego córka. Zakładami zaś nadal kierował doświadczony fachowiec Adolf Fryderyk Watke, osiągając spore sukcesy na tym polu. Ćmielowska manufaktura miała już wtedy uregulowaną pozycję na ceramicznym rynku, nie tylko krajowym, ale również europejskim.

W 1827r. fabrykę dzierżawią bracia Jeremiasz i Beniamin Weiberg, którzy wchodzą w układ handlowy z kupcem Franciszkiem Ordonem, ćmielowski fajans trafia na coraz większej liczby odbiorców. w 1838 roku kolejni właściciele, rodzina Weissów rozpoczynaką produkcję porcelany.

W 1849 roku właścicielami fabryki zostają książęta Józef i Aleksander z Druckich – Lubeckich. Zdobienie porcelany techniką druku w różnych kolorach staje się powszechne.

W latach 1863 -1880 kolejny właściciel fabryki kupiec Kazimierz Cybulski sprowadza z Francji wybitnego ceramika Stanisława Thiele, który kieruje produkcją wyrobów majolikowych.

W pamiętnym roku 1869 pożar niszczy fabrykę, która jednak zostaje szybko odbudowana a już w 1887 fabryka wraca w ręce rodziny Druckich – Lubeckich, a specjaliści z Limoges dbają o technologie produkcji i najwyższą jakość wyrobów. Obok dekoracji ręcznie malowanych powszechnie stosuje się kalkomanię. Liczne sukcesy „Ćmielowa”
 na wystawach pozytywnie odbijają się na ilości zamówień i rozwoju fabryki.

Fason „520” rok 1930

W 1920 roku Książę Drucki – Lubecki sprzedaje fabrykę Polskiemu Bankowi Przemysłowemu we Lwowie, fabryka zyskuje nową nazwę „Fabryka Porcelany  i wyrobów Ceramicznych w Ćmielowie S.A.”

Fason „Lwów” 20-lecie międzywojenne


W 1945 roku fabryka zostaje upaństwowiona i kontynuuje swą działalność do lat 90-ych, kiedy w 1997 następuje prywatyzacja fabryki i przyjęcie
nazwy Zakłady Porcelany Ćmielów sp. z o.o.

Fason „Pułaski” z 2013 roku

W 2013 roku Zakłady Porcelany Ćmielów łączą się z Porcelaną Chodzież S.A. Powstają Polskie Fabryki Porcelany Ćmielów i Chodzież S.A.

Kolekcja „Kula” z 2013 roku

W 2020 roku marka świętuje swoje 230 lecie istnienia!