Komunikacja z akcjonariuszami

29 grudzień 2020 roku

Treść ogłoszenia dotyczącego wezwania akcjonariuszy z dnia 29 grudnia 2020 roku.

25 listopad 2020 roku

Treść ogłoszenia dotyczącego wezwania akcjonariuszy z dnia 25 listopada 2020 roku.

02 listopad 2020 roku

Treść ogłoszenia dotyczącego wezwania akcjonariuszy z dnia 02 listopada 2020 roku.

30 kwietnia 2020 roku

Treść ogłoszenia dotyczącego walnego zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 kwietnia 2020 roku.

28 września 2020 roku

Treść ogłoszenia dotyczącego walnego zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 kwietnia 2020 roku.

01 październik 2020

Treść ogłoszenia dotyczącego Akcjonariuszy