Dla prasy

Kontakt z Biurem Prasowym Polskiej Grupy Porcelanowej:

pr@grupa-porcelanowa.pl

Informujemy, że nasze Biuro Prasowe udziela odpowiedzi wyłącznie na
zapytania mediów i nie przekazuje kontaktów do innych działów naszej
firmy. W pozostałych sprawach prosimy o kontakt przez formularz.

„Przedsiębiorca uzyskał pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”

„Przedsiębiorca uzyskał pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.” za I i II okres wnioskowany.”

X