Historia Ćmielów Design Studio

Ćmielowskie Zakłady Porcelany wytwarzające do dzisiaj porcelanę należą do najstarszej w Polsce grupy fabryk wyrobów ceramicznych. Początki sięgają roku 1790. Datę tę należy uznać za umowną, kiedy to miejscowy garncarz Wojtas zrzeszył wokół siebie kilku kolegów pracujących do tej pory indywidualnie.
Powstała wtedy prymitywna manufaktura, w której dokonany został podział czynności. Należy dodać, że obok typowych garnków glinianych – co robiono w tych stronach od stuleci wytwarzano fajanse. Pełny rozruch wytwórni nastąpił w 1804 r., kiedy to fabryka została oficjalnie zgłoszona. Jej pierwszym właścicielem i inicjatorem był Hyacynt (Jacek) hr. Małachowski (1804-1830). Zatrudnił on na kierowniczych stanowiskach fachowców spoza Polski, ale załoga podstawowa rekrutowała się z miejscowej ludności. Po śmierci Jacka Małachowskiego (1821 r.) spadkobiercą fabryki została jego córka. Zakładami zaś nadal kierował doświadczony fachowiec Adolf Fryderyk Watke, osiągając spore sukcesy na tym polu. Ćmielowska manufaktura miała już wtedy uregulowaną pozycję na ceramicznym rynku, nie tylko krajowym, ale również europejskim.