menu

Certyfikaty i nagrody

Certyfikat jakości zdrowotnej

Produkty porcelanowe marki Chodzież mogą być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i nie stanową zagrożenia dla zdrowia człowieka.

Deklaracja Zgodności

Potwierdzenie spełniania wszystkich kryteriów dla wyrobów ceramicznych pozwalających na ich kontaktu z żywnością.

„Przedsiębiorca uzyskał pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”

„Przedsiębiorca uzyskał pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.” za I i II okres wnioskowany.”

X