Samochód ratowniczo-gaśniczy marki MAN dla OSP Łubiana

Na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubianie dnia 12.02.2020r. przekazany został oficjalnie nowy, średni samochód ratowniczo – gaśniczy marki Man, wykonany przez Firmę Stolarczyk Mirosław Technika Pożarnicza z Kielc. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście:  Wojewoda Pomorski Pan Dariusz Drelich, Starosta Powiatu Kościerskiego Pani Alicja  Żurawska, Pan Wójt Gminy Kościerzyna Grzegorz Piechowski, Komendanci Wojewódzcy i Powiatowi Straży Pożarnej, przedstawiciele sponsorów oraz inne osoby w sposób szczególny zasłużone dla OSP Lubiana.


Koszt zakupu wyniósł 899.130,00 zł,


Ochotnicza Straż Pożarna jest ogniwem krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG) stanowiącego podstawową strukturę ratowniczą kraju. Podstawowym celem KSRG jest ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne, ekologiczne i medyczne. Podstawowym założeniem w budowie KSRG jest tworzenie spójnego układu sił i środków ratowniczych, skupionych w ramach różnych podmiotów ratowniczych zdolnych do reagowania podczas zdarzeń prowadzących do występowania stanów nagłych lub nagłego zagrożenia środowiska albo mienia. Doposażenie jednostki w samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Łubianie  wpłynie bezpośrednio na zwiększenie efektywności działań prowadzonych przez jednostkę oraz na podwyższenie stopnia zabezpieczenia operacyjnego gminy Kościerzyna i powiatu kościerskiego a także województwa pomorskiego.


Ochotnicza Straż Pożarna w Łubianie bardzo dziękuje wszystkim instytucjom, firmom oraz  osobom prywatnym za wkład w pozyskaniu samochodu ratowniczo- gaśniczego

„Przedsiębiorca uzyskał pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”

„Przedsiębiorca uzyskał pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.” za I i II okres wnioskowany.”

X