Oświadczenie – Polska Grupa Porcelanowa

Szanowni Państwo
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku i dążąc do zapewnienia rozwoju naszych przedsiębiorstw, stale doskonalamy możliwości produkcyjne i technologiczne. Dzięki tym zmianom skutecznie budujemy lidera – producenta porcelany stołowej w Polsce i jednego z największych partnerów na rynkach europejskich.

Naszym najnowszym wyzwaniem w obecnym roku, jest sprostanie oczekiwaniom kreowanym przez naszych partnerów. polegajkącym z jednej strony na coraz większej różnorodności oferowanych fasonów i dekoracji, a z drugiej na utrzymaniu atrakcyjności cenowej na silnie konkurencyjnym rynku.

Te wyzwania wymagają od nas zmiany strategii w zakresie wykorzystania posiadanych zasobów i mocy produkcyjnych. Jako Polska Grupa Porcelanowa dysponujemy w naszych trzech fabrykach miesięczną wydajnością produkcji na poziomie 1.600 ton. Tak duży potencjał wymaga bardzo precyzyjnego zarządzania i płynnego dysponowania zleceniami produkcyjnymi, co uzyskaliśmy dzięki powołaniu Polskiej Grupy Porcelanowej. Następnym etapem zbliżającym nas do osiągnięcia celów, których oczekują od nas nasi partnerzy, jest alokowanie potencjału produkcyjnego zgodnie z najlepszym doświadczeniem i możliwościami technologicznymi poszczególnych fabryk skupionych w naszej Grupie Kapitałowej.

W wyniku tych działań będziemy płynnie przenosić kompetencje naszych jednostek produkcyjnych pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami. Działania te nacechowane będą troską o dalszy rozwój posiadanych przez nas marek „Ćmielów”, „Chodzież” i „Lubiana”, które są naszą największą wartością, a dbałość o ich pozycję rynkową i wizerunek w oczach naszych partnerów handlowych jest dla nas kwestią nadrzędną.

W najbliższej przyszłości nasze trzy fabryki będą coraz bardziej zintegrowane i staną się w perspektywie kilku lat jednym sprawnym organizmem produkcyjnym zapewniającym naszym partnerom handlowym spełnienie oczekiwań i ugruntują naszą pozycję lidera na kolejne dekady. Zapewnią też dynamiczny rozwój naszym historycznym markom „Ćmielów” i „Chodzież”, których tradycje sięgają ponad dwustu lat i są naszym dziedzictwem narodowym, co dodatkowo zobowiązuje nas do specjalnej troski o zachowanie ich charakteru i dalszy rozwój na rynku Polski i Europy

„Przedsiębiorca uzyskał pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”

„Przedsiębiorca uzyskał pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.” za I i II okres wnioskowany.”

X