Informacja o podjętych przez Lubiana SA działaniach w związku z sytuacją epidemiczną w Polsce

Szanowni Państwo,

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną w Polsce już od kilku tygodni podejmujemy działania w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych Pracowników, Współpracowników i Klientów.

Nie pozostajemy obojętni na wciąż rozprzestrzeniającego się w Polsce koronawirusa. Jako jeden z największych pracodawców w regionie mamy ogromną odpowiedzialność
i zobowiązanie społeczne, by działać w interesie osób zatrudnionych. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i możliwością zarażenia się COVID-19, postępujemy zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. Fabryka ściśle przestrzega zaleceń i oficjalnych rozporządzeń Rady Ministrów. Zastosowaliśmy szereg działań prewencyjnych, mających na celu utrzymanie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników Zakładów Porcelany Stołowej Lubiana S.A. Dobro zatrudnionych osób to nasz bezwzględny priorytet.

Do tej pory wprowadziliśmy m.in. następujące ograniczenia:

 • – Zastąpienie wszystkich spotkań zespołowych komunikacją telefoniczną oraz elektroniczną;
 • – Odwołanie wszystkich zaplanowanych szkoleń, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych;
 • – Przeprowadzenie akcji informacyjnej dla pracowników dot. koronawirusa i sposobów jego przenoszenia wraz z instruktażem zachowania higieny;
 • – Ograniczenie zbiorowego korzystania ze stołówki zakładowej;
 • – Brak możliwości przemieszczenia się między działami – pracownicy pozostają tylko w wyznaczonym miejscu pracy;
 • – Zakaz wstępu pracowników firm kurierskich oraz poczty polskiej do budynku administracyjno-biurowego;
 • – Ograniczenie wyjazdów oraz delegacji zagranicznych oraz wizyt gości w siedzibie Spółki;
 • – Wydzielenie przestrzeni przeznaczonej tylko do dyspozycji kierowców firm zewnętrznych przyjeżdzających po towar;
 • – Wprowadzenie pomiarów temperatury bezstykowym sprzętem dla pracowników w celu monitorowania ich stanu zdrowia;
 • – Udostępnienie płynu dezynfekującego dla pracowników na terenie zakładu.

Wszystkie decyzje podyktowane są chęcią utrzymania komfortu pracy w tym trudnym dla nas wszystkich okresie. Stale podkreślamy, że Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, by zagwarantować stabilność działalności gospodarczej i miejsc pracy. Zapewniamy pracownikom wszelkie prawa wynikające ze specustawy, włącznie z możliwością korzystania z zasiłku opiekuńczego i częściowej pracy zdalnej. Posiadamy odpowiedni zapas surowców pozwalający nam prowadzić działalność produkcyjną w najbliższym czasie. Współdziałamy z naszymi dostawcami i przede wszystkim klientami, tak aby wypracować model optymalnej współpracy. Jesteśmy w stałym kontakcie z władzami lokalnymi, tak aby wszelkie działania i ich efekty były skorelowane i optymalne dla naszej społeczności.

Zależy nam, by wszyscy stosowali się do wyznaczonych zasad i mieli na uwadze przede wszystkim wspólne dobro. Wierzymy, że powyższe działania pozwolą wyeliminować ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa. W Spółce wydawane są wewnętrzne komunikaty, a ich przestrzeganie jest kluczowe w procesie walki z epidemią.

Jednocześnie zachęcamy do czerpania wiedzy z oficjalnych źródeł. Na poniższych stronach znajdą Państwo wszystkie informacje na temat profilaktyki i zagrożenia, z którym aktualnie się mierzymy.

 • https://www.gov.pl/ Serwis Rzeczypospolitej Polskiej,
 • https://gis.gov.pl/ Główny Inspektorat Sanitarny.

Z poważaniem,

ZARZĄD ZPS LUBIANA S.A.

„Przedsiębiorca uzyskał pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”

„Przedsiębiorca uzyskał pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.” za I i II okres wnioskowany.”

X