Lubiana

Lubiana swoją działalność rozpoczęła 1 września 1969 r. jako przedsiębiorstwo jednozakładowe. Ponad 20 lat później – 31 marca 1992 r. – firma została przekształcona w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa, a w 1995 r. akcje Spółki zostały wniesione przez Skarb Państwa do funduszy inwestycyjnych…